Karpur Gauram Karunavtaram – Shiv Mantra

शिवजी की मंत्र – कर्पूरगौरं करुणावतारम् मंत्र

Karpur Gauram Karunavtaram Mantra

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं |
सदा वसन्तं ह्रदयाविन्दे भंव भवानी सहितं नमामि ॥

जय शिव ओंकारा हर ॐ शिव ओंकारा |
ब्रम्हा विष्णु सदाशिव अद्धांगी धारा ॥

ॐ जय शिव ओंकारा……
एकानन चतुरानन पंचांनन राजे |
हंसासंन ,गरुड़ासन ,वृषवाहन साजे॥

ॐ जय शिव ओंकारा……
दो भुज चारु चतुर्भज दस भुज अति सोहें |
तीनों रुप निरखता त्रिभुवन जन मोहें॥

ॐ जय शिव ओंकारा……
अक्षमाला ,बनमाला ,रुण्ड़मालाधारी |
चंदन , मृदमग सोहें, भाले शशिधारी ॥

ॐ जय शिव ओंकारा……
श्वेताम्बर,पीताम्बर, बाघाम्बर अंगें
सनकादिक, ब्रम्हादिक ,भूतादिक संगें

ॐ जय शिव ओंकारा……
कर के मध्य कमड़ंल चक्र ,त्रिशूल धरता |
जगकर्ता, जगभर्ता, जगसंहारकर्ता ॥

ॐ जय शिव ओंकारा……
ब्रम्हा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका |
प्रवणाक्षर मध्यें ये तीनों एका ॥

ॐ जय शिव ओंकारा……
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दी ब्रम्हचारी |
नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी ॥

ॐ जय शिव ओंकारा……
त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावें |
कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावें ॥

ॐ जय शिव ओंकारा…..
जय शिव ओंकारा हर ॐ शिव ओंकारा|
ब्रम्हा विष्णु सदाशिव अद्धांगी धारा॥
ॐ जय शिव ओंकारा……

।। इति कर्पूरगौरं करुणावतारम् मंत्र समाप्त ।।

Karpur Gauram Karunavtaram Mantra

Karpur Gauram Karunavataram Sansara Saram Bhujagendra Haram ||
Sada Vasantam Hridayaravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami||

Jai Shiv Omkara, Om jai Shiv Omkara,
Brahma Vishnu Sadashiv Arddhagni Dhara.

Om Jai Shiv Omkara
Ekanan Chaturanan Panchanan Rajai,
Hansanan Garudasan Vrishvahan Sajai.

Om Jai Shiv Omkara
Do Bhuj Char Chaturbhuj Das Bhuj Ati Sohe,
Trigun Roop Nirakhta Tribhuvan Jan Mohe.

Om Jai Shiv Omkara
Akshaymala Vanmala Mundmala Dhari,
Chadan Mrigmad Sohai Bhale Shashi Dhari.

Om Jai Shiv Omkara
Shvetambar Pitambar Baghambar Ange,
Sankadik Garunadik Bhootadik Sange.

Om Jai Shiv Omkara
Kar ke Mashya Kamandalu Chakra Trishooldhari,
Sukhkari Dukhhari Jag Palankari.

Om Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sadashiv Jaanat Aviveka,
Pranvaakshar me Shobhit Yah Tinon Eka.

Om Jai Shiv Omkara
Trigun Swami ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Manvanchhit Phal Pave.
Om Jai Shiv Omkara

।। Iti Karpur Gauram Karunavtaram Mantra Ends ।।

Leave a Comment